Miquel Vendrell

Vaya al Contenido

Menu Principal

     ÀMBITS DE TREBALL

 •   Projectes i direccions d'obres

 •   Projectes d'activitats

 •   Projectes d'enderroc

 •   Gestió económica d'obres i reformes

 •   Gestió de projectes (Project Management)

 •   Informes, valoracions, dictàmens i peritatges

 •   Certificats d'habitabilitat

 •   Inspecció técnica d'edificis (ITE)

 •   Topografia i replanteig d'obres

 •   Amidaments i pressupostos

 •   Estudis econòmics d'obres


Qui   sóc ?

Sóc un    professional   lliberal,   amb   més   de 25   anys   d'experiència   professional   en  diversos   camps   de l'Arquitectura   Tècnica .
He   col · laborat   amb   un ampli    ventall   de professionals   de diverses   especialitats   dins   de   les   competències    i   atribucions   de la legislació   vigent .
La llibertat   de ser un   tècnic   independent   em   permet   escollir   els meus   col · laboradors   o formar   part   dels    més   qualificats   i   competents   equips   professionals   de cada   especialitat .   Per   això   puc   oferir el   servei   més   ajustat   i   personalitzat    a   les   necessitats   de cada   client .
Els meus   serveis   estan   basats en    una acurada   atenció   al client ,  una relació   de confiança   i   professionalitat .
Entre d' altres   les meves   intervencions   professionals han   estat :
•   Direcció   d'obres
•   Gestió   econòmica   de projectes
•   Informes , valoracions  i   peritatges
•   Topografia
•   Projectes   de reformes
•   Amidaments i   pressupostos    per   industrials
•   Project   Manager
No   dubteu   a   consultar-me     per   qualsevol   intervenció .

 
arquitectos en girona
Regreso al contenido | Regreso al menu principal